Man kan bruke begge størrelser ringslynger det er "halen" som blir større eller mindre