Tøybleie sperrelag

Milovia tøybleier
Milovia One Size Flip/Ai2 Tøybleie

Til de minste anbefales det størrelse NYFØDT/Small for en mindre tøybleie

Bamboolik tøybleier
Rumparooz med ekstra lekkasjesperre
Best Bottom tøybleier
Sweet Pea One Size med Ekstra Lekkasjesperre